ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธารปราสาทเพชรวิทยา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : THANPRASATPHETWITTAYA SCHOOL

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 เลขที่ 404

ตำบล : ธารปราสาท

อำเภอ : โนนสูง

จังหวัด : นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ : 30420

เบอร์โทรศัพท์ : 044917005

E-mail : tpspwittaya@gmail.com

Facebook : ข่าวสาร ธ.พ. โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา