วิสัยทัศน์

โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา เป็นโรงเรียนมิติใหม่ทางการศึกษา

บนวิถีความเป็นไทยก้าวไกลสู่มาตรฐาน ภายในปี 2563