ข้อมูลโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1030201400

รหัส Smis 8 หลัก : 30012016

รหัส Obec 6 หลัก : 201400

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธารปราสาทเพชรวิทยา

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : THANPRASATPHETWITTAYA SCHOOL

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้าน

ตำบล : ธารปราสาท

อำเภอ : โนนสูง

จังหวัด : นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ : 30420

โทรศัพท์ : 044-917005,9170

โทรสาร : 044-91700-6

ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 พฤษภาคม 2521

อีเมล์ : tpsp@mattayom31.go.th , tpspwittaya@gmail.com

เว็บไซต์ : www.tpsp.ac.th

เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตลาดแค

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 67.4 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: กม.